Startpagina / Fothermo Nieuws / Fotovoltaïsche energie versus thermische zonne-energie
Photovoltaik vs. Solarthermie

Fotovoltaïsche energie versus thermische zonne-energie

Fotovoltaïsche waterverwarming heeft veel voordelen. Misschien wel het grootste voordeel is de mogelijkheid om overtollige elektrische energie via een micro-PV-omvormer aan uw eigen thuisnetwerk te leveren. Hierdoor kunnen de elektriciteitskosten verder worden verlaagd.

Werkingsprincipes en geschiedenis:

Warm water kan worden verwarmd met behulp van de zon, via een thermisch zonnesysteem of een fotovoltaïsch systeem. Bij de zonnethermische variant wordt het te verwarmen water in een zonnecollector gepompt en daar direct door de zon verwarmd. Dit proces is voornamelijk de afgelopen 50 jaar toegepast. Fotovoltaïsche warmwaterverwarming wekt elektriciteit op met behulp van fotovoltaïsche modules. Deze wordt via kabels naar de warmwatertank geleid. In de opslag wordt de elektriciteit met behulp van een verwarmingselement omgezet in warmte. Omdat de prijzen voor fotovoltaïsche modules de afgelopen jaren met ongeveer 90% zijn gedaald en er veel voordelen zijn aan fotovoltaïsche warmwaterverwarming, vestigt deze variant zich op de markt. Hieronder willen we beide productiemethoden met elkaar vergelijken en de belangrijkste voordelen van fothermo-producten presenteren.

Overtollige voeding in het stopcontact:

Er gaat geen energie verloren. Zodra de fotovoltaïsche boiler volledig is verwarmd, kan overtollige energie eenvoudig via een micro-PV-omvormer aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Dit bespaart niet alleen kosten voor de warmwaterbereiding, maar ook elektriciteitskosten in het huishouden voor zaken als pompen, een koelkast of computers. Er gaat geen energie verloren. De extra invoeding van overtollige elektriciteit verdubbelt grofweg de besparing van de gebruiker en halveert daarmee de terugverdientijd. De terugverdientijd van een fotovoltaïsche stand-alone ketel met overtollige teruglevering bedraagt ​​ongeveer de helft van de terugverdientijd van een klassiek zonnesysteem.


40% lagere investeringskosten – kabels in plaats van leidingen:

De investeringskosten voor fotovoltaïsche warmwaterverwarming zijn ongeveer 40% lager dan voor een zonne-energiesysteem. De belangrijkste reden hiervoor zijn de lagere installatiekosten. Flexibele en dunne kabels worden veel sneller en gemakkelijker gelegd dan geïsoleerde en watervoerende leidingen. Uit de praktijk blijkt dat de fotovoltaïsche stand-alone boilers (200 liter en 300 liter) ongeveer 50% sneller worden geïnstalleerd dan vergelijkbare zonnewarmtesystemen. Een andere reden voor de lage investeringskosten zijn de lagere aanschafkosten van het fotovoltaïsche systeem, vanwege de aanzienlijk lagere complexiteit van de afzonderlijke componenten.


Geen oververhitting en geen bevriezing:

De fotovoltaïsche boiler schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde maximale temperatuur is bereikt. Een thermisch zonnesysteem kan bij te veel zonlicht oververhit raken en kapot gaan. Hetzelfde geldt voor het bevriezen van waterleidingen in de winter. Voor beide problemen met zonnewarmtesystemen bestaan ​​oplossingen, maar deze brengen extra investeringskosten of regulier onderhoud met zich mee. Hoewel er bij thermische zonnesystemen een risico op oververhitting bestaat, kunnen Fothermo-producten de overtollige energie gebruiken en deze eenvoudig via een micro-PV-omvormer aan uw eigen elektriciteitsnet terugleveren. Dit verlaagt ook de jaarlijkse elektriciteitskosten.

Verwarming begint vanaf 7 W vermogen:

Een groot deel van de jaarlijkse behoefte aan warm water kan worden gedekt door fotovoltaïsche zonne-energie. De fotovoltaïsche stand-alone ketels dekken ongeveer 60% - 75% van de warmwaterbehoefte van een gezin. Het voordeel van fotovoltaïsche technologie is dat deze elektriciteit of warmte produceert, zelfs bij weinig licht en bij een laag vermogen. Terwijl het zonnesysteem pas warm water in de opslagtank pompt zodra het water in de collectoren op het dak heter is dan het water in de opslagtank in de kelder. Dankzij de innovatieve en gepatenteerde MPP-tracker starten de Fothermo-producten het verwarmingsproces vanaf een fotovoltaïsch vermogen van 7 W. Deze stroom wordt slechts enkele ogenblikken na zonsopgang door de fotovoltaïsche modules geproduceerd. Zeker in de overgangsmaanden herfst en lente, wanneer je zoveel mogelijk warmte wilt opwekken met de beperkte beschikbare energie van de zon, is dit een groot voordeel.


Onderhoudsvrij:

Omdat fotovoltaïsche producten van Fothermo geen mechanische componenten bevatten, zijn ze vrijwel onderhoudsvrij. Bij zonnethermische systemen zijn daarentegen beweegbare componenten geïnstalleerd, zoals pompen, kleppen of expansievaten.


Eenvoudige montage door één man:

Het gewicht van een fotovoltaïsche module bedraagt ​​ongeveer 20 kg en kan door één persoon worden gedragen en gemonteerd. Het gewicht van een thermische zonnecollector bedraagt ​​ongeveer 40 kg. Dit zorgt voor een aanzienlijk efficiëntere montage en verlaagt zo de aanschafkosten.