Startpagina / Herroepingsrecht
Herroepingsrecht

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (bedrijf Fothermo System AG, Im Starkfeld 45b, 89231 Neu-Ulm, telefoonnummer: +49 (0) 7346 9649960, e-mailadres: Info@fothermo.com) via van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post of e-mail verzonden brief) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst annuleert, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen. onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder kunnen worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft invloed;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht vroegtijdig

 • om verzegelde goederen te leveren die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
 • audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking te leveren, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

 

  Voorbeeldformulier voor herroeping

  (Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

  Bij
  bedrijf
  Fothermo System AG
  In sterk veld 45 b
  89231 Neu-Ulm

  E-mailadres: Info@fothermo.com

  - Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

  - Besteld op (*)/ontvangen op (*)

  - Naam van de consument(en)

  - Adres van de consument(en)

  - Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

  - Datum
  ---------------------------------------

  (*) Schrap wat niet van toepassing is.

  Bron: Advocatenkantoor Plutte