Startpagina / Economische overwegingen en rendementen

Economische overweging

fotovoltaïsche ketel versus klassieke elektrische ketel

ca. € 250,- besparing per jaar
ca. 23% rendement per jaar
Korte terugverdientijd van doorgaans 3 tot 5 jaar.
Verlaag de warmwaterkosten tot 100%

De fotovoltaïsche boiler genereert tot 100% van uw warmwaterbehoefte met behulp van fotovoltaïsche elektriciteit. Omdat de zon u geen rekening stuurt, kunt u uw bedrijfskosten voor de verwarming van warm water vrijwel volledig verlagen. De volgende tekst beschrijft een vereenvoudigde economische analyse van fotovoltaïsche ketels of verwarmingselementen.  

De klassieke elektrische boiler is doorgaans de grootste verbruiker van elektrische energie in het huishouden. De energie voor de warmwaterbereiding haalt hij uit het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de warmwaterbehoefte kan de hoeveelheid energie variëren afhankelijk van de gebruiker. Normaal gesproken is er ongeveer 3 kWh elektriciteit per dag nodig. Dit komt overeen met ongeveer 50 liter warm water per dag of 1.095 kWh elektriciteit per jaar. Met een gemiddelde elektriciteitsprijs van € 0,30/kWh bedragen de jaarlijkse productiekosten voor warm water € 328,50.

De fotovoltaïsche boiler haalt zijn energie voor de productie van warm water voornamelijk uit de kracht van de zon. De rechtstreeks op de ketel aangesloten fotovoltaïsche modules wekken elektriciteit op, die via een verwarmingselement in de ketel wordt omgezet in warm water.

Als bijvoorbeeld twee standaard fotovoltaïsche modules, elk met een maximaal vermogen van 400 Wp (0,8 kWp totaal fotovoltaïsch vermogen), op een ketel worden aangesloten, zullen ze op een zonnige dag ongeveer 0,8 kWh energie per uur opwekken. Als de zon die dag 4 uur schijnt, produceren de fotovoltaïsche modules 3,2 kWh elektriciteit (4x 0,8 kWh). De volledige elektriciteitsbehoefte van de ketel is voor die dag gedekt. U hoeft geen elektriciteit van het net af te nemen en uw elektriciteitskosten zijn met 100% verlaagd.

Omdat de zon niet alle dagen van het jaar schijnt, moet het water bijvoorbeeld op zeer bewolkte dagen worden opgewarmd. Dit kan via het elektriciteitsnet of bijvoorbeeld via een bestaande gas-, olie- of pelletverwarming.

Uit ervaring en simulaties blijkt dat, afhankelijk van het gebruikersgedrag, de energiekosten voor de warmwaterbereiding met de fotovoltaïsche boiler met ongeveer 75% worden verlaagd. Met andere woorden: gedurende het jaar wordt ongeveer 75% van de benodigde energie gratis geleverd door de fotovoltaïsche modules. Volgens het eerder berekende voorbeeld bedraagt ​​de financiële besparing van een fotovoltaïsche boiler ten opzichte van de klassieke elektrische boiler € 246,- per jaar.

Kostenberekening:

Vervolgens wordt een rentabiliteitsberekening uitgevoerd om de terugverdientijd in jaren en het jaarlijkse rendement te bepalen.

Kosten van fotovoltaïsche hybride ketels: € 699
Kosten van 2x fotovoltaïsche modules elk 400 Wp: € 220
Kosten kabel: €50
Kosten onderbouw: € 100,-
Totale kosten: € 1.069
Besparing per jaar: € 246
Terugverdientijd: 4,35 jaar

Terugverdientijd = investering / besparing = € 1.069 / € 246 = 4,35 jaar

Rendement = Besparing * 100 / Investering = € 246 * 100 / € 1.069 = 23%

De terugverdientijd is in dit voorbeeld 4,35 jaar. Na deze tijd heeft u uw initiële investering bespaard en kunt u nu gebruik maken van gratis warm water. Het rendement op uw geïnvesteerd vermogen bedraagt ​​23%!

Extra besparing: overtollige teruglevering aan het elektriciteitsnet

een besparing van ongeveer € 400,- per jaar
ca. 24% rendement per jaar
Korte terugverdientijd van doorgaans 3 tot 5 jaar.
ca. 580 kg CO2-besparing per jaar

Op bijzonder zonnige dagen, bijvoorbeeld wanneer de ketel rond het middaguur al volledig is opgewarmd, kunt u overtollige elektriciteit rechtstreeks aan het elektriciteitsnet thuis leveren met behulp van het Fothermo-schakelapparaat in combinatie met een micro-PV-omvormer.

In bovenstaand voorbeeld was de ketel na 4 uur zonneschijn volledig opgewarmd. Met de teruglevering van het elektriciteitsoverschot kunt u de opgewekte fotovoltaïsche elektriciteit voor de rest van de dag aan uw thuisnetwerk terugleveren. In dit voorbeeld verlaagt u uw elektriciteitskosten nog eens € 50,- per jaar.

Als u de elektriciteitskosten nog verder wilt verlagen, kunt u vier fotovoltaïsche modules gebruiken in plaats van twee. Dit geeft u het voordeel dat het warme water ook op zeer bewolkte dagen betrouwbaar wordt verwarmd en dat u meer overtollige elektriciteit aan uw thuisnetwerk kunt terugleveren. De economische analyse ziet er dan als volgt uit:

Kosten van fotovoltaïsche hybride ketels: € 699
Kosten van 4x fotovoltaïsche modules elk 400 Wp: € 440
Kosten kabel: €70
Kosten onderbouw: € 160,-
Kosten van overstapapparaat 169€
Mirkro PV-omvormer kost € 149
Totale kosten: € 1.687

Besparing per jaar - Ketel: € 246
Besparing per jaar – terugleveroverschot: € 143,-
Totale besparing: € 406
Terugverdientijd: 4,15 jaar

Terugverdientijd = investering / besparing = € 1.687 / € 406 = 4,15 jaar

Rendement = Besparing * 100 / Investering = €406 * 100 / €1.687 =24%

In dit voorbeeld bespaar je jaarlijks € 406,- aan elektriciteitskosten. In veel gevallen bedraagt ​​dit circa 50% van de jaarlijkse elektriciteitskosten. Na ongeveer 4 jaar zijn uw oorspronkelijke investeringskosten terugverdiend en kunt u gratis gebruik maken van het warm water en de elektriciteit die u zelf opwekt. Het rendement op uw geïnvesteerd vermogen bedraagt ​​24%! Overigens bespaar je ook zo’n 590 kg CO2 vergeleken met elektriciteit uit de Duitse elektriciteitsmix (2022).