Startpagina / 25 procent rendement voor thermo

Economische overweging

fotovoltaïsche ketel versus klassieke elektrische ketel

ca. € 301 besparing per jaar
circa 25,1% rendement per jaar
Terugverdientijd van 4 jaar
Verlaag de warmwaterkosten met 76%

Berekening van economische efficiëntie:

De klassieke elektrische boiler is doorgaans de grootste verbruiker van elektrische energie in het huishouden. De energie voor de warmwaterbereiding haalt hij uit het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de warmwaterbehoefte kan de hoeveelheid energie variëren afhankelijk van de gebruiker. Normaal gesproken is er ongeveer 3,5 kWh elektriciteit per dag nodig. Dit komt overeen met ongeveer 55 liter warm water per dag of 1.277 kWh elektriciteit per jaar. Met gemiddelde elektriciteitsprijzen van € 0,31/kWh bedragen de jaarlijkse productiekosten voor warm water € 396,02.

De fotovoltaïsche boiler haalt zijn energie voor de productie van warm water voornamelijk uit de kracht van de zon. De rechtstreeks op de ketel aangesloten fotovoltaïsche modules wekken elektriciteit op, die via een verwarmingselement in de ketel wordt omgezet in warm water.

Als bijvoorbeeld drie standaard fotovoltaïsche modules, elk met een maximaal vermogen van 430 Wp (1,29 kWp totaal fotovoltaïsch vermogen), op een ketel worden aangesloten, zullen ze op een gemiddelde dag bij wisselend weer ongeveer 0,7 kWh energie per uur opwekken. Na 5 uur hebben de fotovoltaïsche modules 3,5 kWh elektriciteit geproduceerd (5x 0,7 kWh). De volledige elektriciteitsbehoefte van de ketel is voor die dag gedekt. U hoeft geen elektriciteit van het net af te nemen en u heeft die dag uw elektriciteitskosten voor het verwarmen van water met 100% verlaagd.
Omdat de zon niet alle dagen van het jaar schijnt, moet het water bijvoorbeeld op zeer bewolkte dagen worden opgewarmd. Dit kan via het elektriciteitsnet of bijvoorbeeld via een bestaande gas-, olie- of pelletverwarming.

Uit ervaring en simulaties blijkt dat, afhankelijk van het gebruikersgedrag, de energiekosten voor de warmwaterbereiding met de fotovoltaïsche boiler met ongeveer 75% worden verlaagd. Met andere woorden: gedurende het jaar wordt ongeveer 75% van de benodigde energie gratis geleverd door de fotovoltaïsche modules. Volgens het eerder berekende voorbeeld bedraagt ​​de financiële besparing van een fotovoltaïsche boiler ten opzichte van de klassieke elektrische boiler ongeveer € 301,- per jaar.Kostenrechnung
Nachfolgend wird eine Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt, um die Amortisationszeit in Jahren und die jährliche Rendite zu ermitteln.

Kosten fotovoltaïsche hybride ketel: € 699
Kosten van 3x fotovoltaïsche modules elk 430 Wp: € 330
Kosten kabel: €50
Kosten onderbouw: € 120,-
Totale kosten: € 1.199
Besparing per jaar: € 301
Terugverdientijd: 3,99 jaar

Terugverdientijd = investering / besparing = € 1.199 / € 301 = 3,99 jaar

Rendement = Besparing * 100 / Investering = €301 * 100 / €1.199 = 25,1%

De terugverdientijd is in dit voorbeeld 3,99 jaar. Na deze tijd heeft u uw initiële investering bespaard en kunt u nu gebruik maken van gratis warm water. Het rendement op uw belegd vermogen bedraagt ​​25,1%!

Energieproductie en -verbruik in de fotovoltaïsche ketel

De grafiek toont het verloop van het jaar in uren fotovoltaïsche opwekking uit een fotovoltaïsch systeem met 3 x 430 Wp modules in blauw. De rode lijnen hierboven tonen de fotovoltaïsche energie die door de ketel wordt geabsorbeerd. Het is duidelijk dat vrijwel alle fotovoltaïsche energie door de ketel kan worden geabsorbeerd. In dit voorbeeld wordt 76% van de elektriciteit die gedurende één jaar nodig is voor de warmwaterbereiding geleverd door de 3 fotovoltaïsche modules.

Opwarmen van de fotovoltaïsche hybride ketel van 80 liter

De grafiek hiernaast laat zien hoe vaak de fotovoltaïsche hybride ketel automatisch moet opwarmen via het elektriciteitsnet om het water extra te verwarmen als er een grote vraag naar warm water is en tegelijkertijd relatief slecht weer.

Hoeveel geld kunt u per jaar besparen?

Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief en ontvang de fothermo #OilAway winstgevendheidscalculator per e-mail. Bereken hoeveel geld u per jaar kunt besparen met een fotovoltaïsche boiler of verwarmingselement.

Ketel + overtollige voeding aan het elektriciteitsnet

ca. € 427,- besparing per jaar
ca. 25,3% rendement per jaar
Terugverdientijd van 4 jaar
Verlaag de warmwaterkosten met 81%

Berekening van economische efficiëntie:

Op bijzonder zonnige dagen, bijvoorbeeld wanneer de ketel rond het middaguur al volledig is opgewarmd, kunt u overtollige elektriciteit rechtstreeks aan het elektriciteitsnet in uw woning terugleveren met behulp van het Fothermo-schakelapparaat in combinatie met een Mirkro PV-omvormer.

In bovenstaand voorbeeld was de ketel na enkele uren zonneschijn volledig opgewarmd. In de grafiek was ook te zien dat een relatief grote hoeveelheid fotovoltaïsche elektriciteit in de zomermaanden niet kon worden gebruikt. Met de overtollige stroomtoevoer via het Fothermo-schakelapparaat kunt u de opgewekte fotovoltaïsche elektriciteit voor de rest van de dag met maximaal 800 W aan uw thuisnetwerk terugleveren. In dit voorbeeld verlaagt u uw elektriciteitskosten met ongeveer € 104,- per jaar.

Als u de elektriciteitskosten nog verder wilt verlagen, kunt u vier fotovoltaïsche modules gebruiken in plaats van drie. Dit geeft u het voordeel dat het warme water ook op zeer bewolkte dagen betrouwbaar wordt verwarmd en dat u meer overtollige elektriciteit aan uw thuisnetwerk kunt terugleveren. De economische analyse ziet er dan als volgt uit:

Kosten van fotovoltaïsche hybride ketels: € 699
Kosten van 4x fotovoltaïsche modules elk 430 Wp: € 440
Kosten kabel: €70
Kosten onderbouw: € 160,-
Kosten van overstapapparaat 169€
Mirkro PV-omvormer kost € 149
Totale kosten: € 1.687

Besparing per jaar - Ketel: €323
Besparing per jaar - teveel terugleveren: € 104,-
Totale besparing: € 427
Terugverdientijd: 3,95 jaar

Terugverdientijd = investering / besparing = € 1.687 / € 426 = 3,95 jaar

In dit voorbeeld bespaart u met overtollige teruglevering aan een micro-PV-omvormer jaarlijks € 427,- aan elektriciteitskosten. Dat is € 126 meer per jaar dan in het eerste voorbeeld bij uitsluitend gebruik van de fotovoltaïsche boiler. Na ongeveer 4 jaar is uw oorspronkelijke investering terugverdiend en kunt u gratis gebruik maken van het warm water en de elektriciteit die u zelf opwekt. Het rendement op uw belegd vermogen bedraagt ​​25,3%. Overigens bespaar je ook zo’n 590 kg CO2, vergeleken met elektriciteit uit de Duitse elektriciteitsmix (2022).

Rendement = besparing * 100 / investering = € 426 * 100 / € 1.687 = 25,3%

Energieproductie en -verbruik in de fotovoltaïsche ketel

In de tweede simulatie met 4x 430 Wp fotovoltaïsche modules en intelligente teruglevering via het Fothermo-schakelapparaat aan uw eigen thuisnetwerk, kunt u zien dat een groot deel van de opgewekte fotovoltaïsche elektriciteit (blauw) direct wordt gebruikt voor de warmwaterproductie (rood ) in de fotovoltaïsche ketel. Toch zijn er veel fotovoltaïsche overschotten te zien, vooral in de zomermaanden.

Het overschot wordt naar een micro-PV-omvormer van 800 W gevoerd

De grafiek hiernaast toont de energie die in de loop van het jaar aan het eigen elektriciteitsnet (groen) van het bedrijf is ingevoed en verbruikt. Houd er rekening mee dat de fotovoltaïsche ketel altijd eerst van energie wordt voorzien en dat alleen het overschot via een micro-PV-omvormer van 800 W aan het elektriciteitsnet wordt geleverd.

Vooral in de zomermaanden is er een overschot aan fotovoltaïsche energie, dat direct in uw eigen thuisnetwerk kan worden gebruikt. Omdat de fotovoltaïsche opbrengst in de wintermaanden aanzienlijk lager is, is er in deze periode nauwelijks sprake van overvoeding.

Naverwarming van de fotovoltaïsche hybrideketel van 80 liter inclusief overtollige voeding

In de grafiek hiernaast kun je duidelijk zien dat door de overdimensionering van de fotovoltaïsche modules er in de zomermaanden nauwelijks energie hoeft te worden gebruikt om het water (blauw) op te warmen. De fotovoltaïsche modules dekken vrijwel volledig de warmwaterbehoefte. In dit specifieke voorbeeld wordt 81% van de jaarlijkse behoefte aan warm water gedekt door fotovoltaïsche zonne-energie. Dat is ongeveer 16.200 liter water van 65 graden.

Gratis economische efficiëntiecalculator om te downloaden!

Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief en ontvang de fothermo #OilAway winstgevendheidscalculator per e-mail. Bereken hoeveel geld u per jaar kunt besparen met een fotovoltaïsche boiler of verwarmingselement.

5-sterren Google-recensies

Sinds de installatie medio augustus verwarmen wij het water uitsluitend met zonne-energie. Daarvoor hadden we een doorstroomverwarmer van 21 kW en een doorstroomverwarmer van 100 liter. Ketel met 6 kW en overeenkomstig hoog stroomverbruik. De productie van warm water was voorheen de grootste kostencomponent op de elektriciteitsrekening. Dankzij uw ketel kunnen wij dit nu flink terugdringen door zelf opgewekte elektriciteit.

Wij gebruiken de 80 liter Fothermo nu ongeveer 4 weken. Kort gezegd: sensationeel.
De look, feel, afwerking en service zijn van het hoogste niveau

Lagere gaskosten omdat er geen behoefte is aan voortdurende bijverwarming - vergeleken met 2021 met dezelfde maanden en een gasprijs van momenteel 11 cent (besparing ca. 130 kWh/2 maanden) € 14,30.